Jullie hebben vragen? Gebruik ons contactformulier en je krijgt per ommegaande antwoord. Bij voorbaat dank.

Contactformulier...

Juridische Verklaring / Gegevensbescherming

Aansprakelijkheid

Wij wijzen erop dat de gegevens op deze website alleen ter informatie dienen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de inhoud. Voor publicatie en vermenigvuldiging van de inhoud is de uitdrukkelijke toestemming van MAPA GmbH vereist.

Ondanks zorgvuldige controle nemen wij geen verantwoordelijkheid op voor de inhoud van externe links. Enkel de exploitanten in kwestie zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Google Analytics gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om te analyseren hoe de site gebruikt wordt. De informatie die via een cookie wordt gegenereerd (met inbegrip van uw IP-adres) wordt getransporteerd naar en opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval verbinden met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt de installatie van cookies weigeren door in uw browser de respectievelijke instellingen te activeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet langer alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google uw gegevens verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Gebruik van Facebook-plugins

 

Deze internetpagina’s maken gebruik van plugins van de sociale netwerksite facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Wanneer u een pagina van onze website opvraagt die een van deze plugins bevat, zal uw browser een verbinding maken met de Facebook-servers en zo zal de inhoud van de plugin worden weergegeven op de internetpagina door een melding van uw browser. Hierdoor worden de Facebook-servers geïnformeerd over de specifieke internetpagina’s die u heeft bezocht. Als u op Facebook bent ingelogd als lid, geeft Facebook deze informatie door aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u de plugin-functies gebruikt (bv. door op de “vind ik leuk”-knop te klikken of een commentaar te posten), wordt deze informatie eveneens toegekend aan uw Facebook-account. Dit kunt u enkel vermijden door uit te loggen vooraleer u de plugin gebruikt.

Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook alsook over uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook.

 

Deelnamevoorwaarden voor wedstrijden van MAPA GmbH

Algemene information
Personen van 18 of ouder of minderjarigen van wie de ouders hebben ingestemd met de deelname, van wie de permanente verblijfplaats Nederland is en die persoonlijk deelnemen op computerlocaties in Nederland mogen deelnemen. Alleen de deelnemers die alle antwoorden van de wedstrijd of loterij correct, waarheidsgetrouw en volledig hebben beantwoord en alle nodige gegevens in het online formulier opgesteld voor deze wedstrijd hebben ingevuld en aan ons hebben doorgestuurd, zullen in aanmerking worden genomen. De deelname rechtvaardigt in geen geval afdwingbare eisen op een prijs. Iedere persoon mag slechts één keer deelnemen aan een wedstrijd/loterij; meerdere keren deelnemen zal diskwalificatie tot gevolg hebben. De datum die wordt vermeld voor de respectievelijke wedstrijd/loterij zal worden beschouwd als de deadline voor deelname. Enkel de deelnemers zijn verantwoordelijk voor de correctheid van hun gegevens, en in het bijzonder hun adresgegevens.

Prijzen, uitroepen van de winnaar en bekendmaking
De winnaar wordt willekeurig geselecteerd door middel van lootjes. Niet-geldelijke prijzen zullen niet worden uitbetaald en prijzen mogen niet worden doorgegeven aan andere personen.

De winnaars zullen op de hoogte worden gebracht via e-mail en stemmen ermee in dat hun familienaam, de eerste letter van hun voornaam en hun adres worden gepubliceerd. Indien de winnaar uiterlijk 20 kalenderdagen na de bekendmaking geen contact met ons opneemt, vervalt zijn recht op de prijs en zal een andere persoon aangeduid worden als winnaar volgens de bovengenoemde procedure.

Gegevensbescherming
Door deel te nemen aan de wedstrijd/loterij gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat MAPA GmbH of het bedrijf belast met de uitvoering ervan de benodigde informatie bewaart gedurende de looptijd van de wedstrijd/loterij. De gegevens zullen worden gewist na 14 dagen. Het is de deelnemer toegestaan zijn toestemming dus ook zijn deelname op welk moment dan ook opnieuw in te trekken. MAPA GmbH zal geen persoonlijke gegevens die werden verschaft in het kader van de wedstrijd/loterij van deelnemers doorgeven aan derden.

Wijziging van de deelnamevoorwaarden en beëindiging van de wedstrijd/loterij
MAPA GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de deelnamevoorwaarden te allen tijde te veranderen en een wedstrijd/loterij voortijdig te beëindigen zonder daar een reden voor te moeten geven. Dit geeft de deelnemers geen recht op een prijs.

Uitsluiting van deelname
Werknemers van MAPA GmbH en hun familieleden mogen niet deelnemen. MAPA GmbH kan individuele personen te allen tijde diskwalificeren indien daar een gegronde reden voor bestaat, zoals bv. schending van de deelnamevoorwaarden, gebruik van pseudoniemen, meerdere deelnames, onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd/loterij door manuele of technische manipulatie, lidmaatschap van een gokvereniging of gelijkaardige redenen. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de prijzen worden ingetrokken en zelfs op een later tijdstip worden teruggeëist.

Overige bepalingen
Indien individuele bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, zal dit de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden niet beïnvloeden. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige voorwaarde die het doel van de ongeldige bepaling het best benadert.

Beroep aantekenen is niet toegestaan.