Prezervativele sunt 100 % made in Germany/Презервативы являются 100% сделано в Германии

Producerea Prezervativelor

MD

Folosirea unei tehnici corecte este primordial la producerea prezervativelor BILLY BOY.  Prezervativele mai sunt numite familiar și ”cauciucuri” pentru că, ei bine, sunt produse chiar din cauciuc. Cauciuc natural latex, să fim mai corecți. Cauciucul natural latex este obținut sub formă de suc lăptos din scoarța copacilor de cauciuc cultivați în Asia. Acest cauciuc natural latex este mai tîrziu procesat în Germania, folosind o procedură tehnică foarte complexă.

RU

Использование надлежащих методов имеет жизненно важное значение в производстве презервативов Billy Boy. Презервативы являются знакомые называют "каучук", потому что, ну, резиновые производятся. Натуральный каучуковый латекс, чтобы быть более точным. Натуральный латекс получают как млечный сок из коры резиновые деревья, выращенные в Азии. Этот натуральный каучуковый латекс обработан позднее в Германии, с помощью очень сложной технической процедуры.

O tehnică corectă

MD

Folosirea unei tehnici corecte este primordial la producerea prezervativelor BILLY BOY.  Prezervativele mai sunt numite familiar și ”cauciucuri” pentru că, ei bine, sunt produse chiar din cauciuc. Cauciuc natural latex, să fim mai corecți. Cauciucul natural latex este obținut sub formă de suc lăptos din scoarța copacilor de cauciuc cultivați în Asia. Acest cauciuc natural latex este mai tîrziu procesat în Germania, folosind o procedură tehnică foarte complexă.

 

Acestea sunt originile prezervativului. Faimosul inel rulant este adăugat mai apoi, înainte ca prezervativele să fie vulcanizate timp de 20 de minute la o temperatură mai mare de 100 grade Celsius. Acest proces le conferă elasticitatea. Fiecare prezervativ este apoi testat electronic individual, rulat, lubrifiat și sigilat într-un ambalaj ermetic. Pe parcursul procesului de producere, prezervativele mai sunt supuse unor controale repetate a calității.

 

Toate formele speciale, lubrifianții, straturile de aromă și culorile folosite de noi în procesul de producere a prezervativelor BILLY BOY sunt subiecte ale unor teste extensive și respectă condițiile stricte impuse de lege..

 

Rînduri nemărginite de forme din sticlă sunt cufundate în mod repetat în mixtura procesată și maturată din latex, care este uscat la intervale regulate.

 

Atâta tehnologie pentru dragoste/sex? Nu o să observați asta în timp ce le folosiți – în materie de dragoste, doar sentimentele contează!

RU

Использование надлежащих методов имеет жизненно важное значение в производстве презервативов Billy Boy. Презервативы являются знакомые называют "каучук", потому что, ну, резиновые производятся. Натуральный каучуковый латекс, чтобы быть более точным. Натуральный латекс получают как млечный сок из коры резиновые деревья, выращенные в Азии. Этот натуральный каучуковый латекс обработан позднее в Германии, с помощью очень сложной технической процедуры.

Таковы истоки презерватива. Известные прокатки кольцо Затем добавляют перед презерватив вулканизированный в течение 20 минут при температуре выше, чем 100 градусов Цельсия. Этот процесс дает им эластичность. Каждый презерватив электронную проверку отдельности, а затем, проката, смазка и герметизация в герметичной упаковке. Во время производственного процесса, презервативы подвергаются многочисленные проверки качества.

Все формы специальных смазочных материалов, слои аромата и цвета, которые мы используем в производстве презервативов Billy Boy подлежат тщательное тестирование и соответствует требованиям, установленным законом ..

Бесконечные ряды стеклянных форм погружают повторно обработаны и выдерживают смесь латекса может быть сухой с регулярными интервалами.

По мере развития технологий для любви / секса? Вы не заметите этого при их использовании - и в любви, только чувствами дело!

Previous
  /  
Next